F.A.Th. van der Heijden  C.J. Haverkamp

Adres
Ugchelseweg 88
7339 CL Ugchelen

Telefoon
055 – 533 15 10

Fax
055 – 542 81 03

Wij maken gebruik van een keuzemenu:

Spoed:
keuze optie 1
Herhaalrecepten:
keuze optie 2
Assistente:
keuzeoptie 3
Telefonisch spreekuur huisarts:
keuze optie 4
Intercollegiaal overleg:
keuze optie 5

 e-mail:
info@huisartsugchelsekei.nl

Huisartsenpost
avond, nacht en weekend
0900 600 9000

Afwezigheid/Vakantie

Datum Afwezig waarneming
12 t/m 30 juni Dhr. F.A.Th. van der Heijden vakantie Mw. C.J. Haverkamp, Dhr. T. Mons en Mw. L. van den Beld
10 t/m 28 juli Marian van der Haar    (POH-S) vakantie
17 juli t/m 4 augustus Mw. C.J. Haverkamp vakantie

Jolanda Luimes (POH-GGZ) vakantie

Dhr. F.A.Th. van der Heijden, Dhr. T. Mons en Mw. L. van den Beld
28 augustus t/m 8 september Dhr. T. Mons vakantie Dhr. F.A.Th. van der Heijden en mw. C.J. Haverkamp
16 t/m 20 oktober Praktijk gesloten Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter

055-5333361

1 t/m 5 januari Praktijk gesloten Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter

055-5333361

dokter van den Beld

dokter van den Beld

Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter

Molecatenlaan 41
Tel: 055-5333361
Spoed: 055-5338300