F.A.Th. van der Heijden  C.J. Haverkamp

Adres
Ugchelseweg 88
7339 CL Ugchelen

Telefoon
055 – 533 15 10

Fax
055 – 542 81 03

Wij maken gebruik van een keuzemenu:

Spoed:
keuze optie 1
Herhaalrecepten:
keuze optie 2
Assistente:
keuzeoptie 3
Telefonisch spreekuur huisarts:
keuze optie 4
Intercollegiaal overleg:
Keuze optie 5

e-mail:
info@huisartsugchelsekei.nl

Huisartsenpost

avond, nacht en weekend

0900 600 9000

Kan de huisartsenpost uw medische gegevens al inzien?

Als u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met medische problemen bij de huisartsenpost
of een arts op de SEH komt, kunnen zij alleen uw medische gegevens inzien als u bij ons toestemming hiervoor gegeven heeft.

In spoedsituaties is het belangrijk dat uw belangrijkste medische gegevens snel beschikbaar zijn.
Dat kan immers fouten voorkomen.

Bij de assistente kunt u uw toestemming regelen of checken.

 

Voor meer informatie lees:“uw medische gegevens elektronisch delen”.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
U kunt het toestemmingsformulier downloaden, invullen en inleveren bij de assistente.

Of ga naar www.ikgeeftoestemming.nl (zoek op naam Ugchelse Kei).
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Team huisartsenpraktijk Ugchelse Kei