F.A.Th. van der Heijden  C.J. Haverkamp

Adres
Ugchelseweg 88
7339 CL Ugchelen

Telefoon
055 – 533 15 10

Fax
055 – 542 81 03

Wij maken gebruik van een keuzemenu:

Spoed:

keuze optie 1
Herhaalrecepten:
keuze optie 2
Assistente:
keuzeoptie 3
Telefonisch spreekuur huisarts:
keuze optie 4
Intercollegiaal overleg:
keuze optie 5

 e-mail:
info@huisartsugchelsekei.nl

Huisartsenpost
avond, nacht en weekend

0900 600 9000

NHG geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk heeft het landelijke keurmerk NHG praktijkaccreditering. Dit keurmerk staat voor: “een gerechtvaardigd vertrouwen dat uw praktijk verantwoorde zorg levert.”
Een door de NPA gekeurde praktijk voldoet aan de landelijke vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.apeldoorn-stopt-met-roken

Patientenfolder vitamine D

Praktijk Nieuws

Vakantie

Dhr. F.A.Th. van der Heijden is met vakantie van 12 t/m 30 Juni 2017.
De praktijk blijft open.

Versterking huisartsenteam Ugchelse Kei door dokter Mons

Met genoegen delen wij u mee dat per 1 januari de heer T. (Thomas) Mons in onze huisartsenpraktijk komt werken. Dokter Mons is voor ons een bekende huisarts. Hij werkt op woensdag en vrijdag in huisartsenpraktijk Oosting en Flenter. Hij komt bij ons op de donderdag werken. De spreekuren van dokter van der Heijden en dokter Haverkamp worden op donderdag overgenomen door dokter Mons. Het telefonisch spreekuur op donderdag komt te vervallen. U kunt op de donderdagen bij de assistente een terugbel afspraak met een huisarts aanvragen.
We wensen dokter Mons veel werkplezier in Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei.

moet ik naar de dokter-app