F.A.Th. van der Heijden  C.J. Haverkamp

Adres
Ugchelseweg 88
7339 CL Ugchelen

Telefoon
055 – 533 15 10

Fax
055 – 542 81 03

Wij maken gebruik van een keuzemenu:

Spoed:

keuze optie 1
Herhaalrecepten:
keuze optie 2
Assistente:
keuzeoptie 3
Telefonisch spreekuur huisarts:
keuze optie 4

 e-mail:
info@huisartsugchelsekei.nl

Huisartsenpost
avond, nacht en weekend

0900 600 9000

NHG geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk heeft het landelijke keurmerk NHG praktijkaccreditering. Dit keurmerk staat voor: “een gerechtvaardigd vertrouwen dat uw praktijk verantwoorde zorg levert.”
Een door de NPA gekeurde praktijk voldoet aan de landelijke vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.
8 december jl. hadden wij onze jaarlijkse controle audit. Dit is een controle om te beoordelen of wij nog aan alle voorwaarden voldoen. Bij deze controle werden wederom geen afwijkingen vastgesteld.


Kan de huisartsenpost uw medische gegevens al inzien?

Als u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met medische problemen bij de huisartsenpost
of een arts op de SEH komt, kunnen zij alleen uw medische gegevens inzien als u bij ons toestemming hiervoor gegeven heeft.

In spoedsituaties is het belangrijk dat uw belangrijkste medische gegevens snel beschikbaar zijn.
Dat kan immers fouten voorkomen.

Bij de assistente kunt u uw toestemming regelen of checken.

 

Voor meer informatie lees:“uw medische gegevens elektronisch delen”.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
U kunt het toestemmingsformulier downloaden, invullen en inleveren bij de assistente.

Of ga naar www.ikgeeftoestemming.nl (zoek op naam Ugchelse Kei).
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Team huisartsenpraktijk Ugchelse Kei

Praktijk Nieuws

Jaarlijkse griepvaccinatie

Iedereen van 60 jaar en ouder, of mensen met een verhoogd risico op griep, zoals mensen met longaandoeningen, hartaandoeningen, Diabetes Mellitus, nierproblemen of met een verminderde weerstand ontvangt van ons een uitnodiging voor de griepvaccinatie. Dit jaar is deze gepland op donderdagmiddag 27 oktober.

Heeft u na 8 oktober geen oproep ontvangen en denkt u dat u wel in aanmerking komt voor een griepvaccinatie, neem dan contact op met de praktijk.