F.A.Th. van der Heijden  C.J. Haverkamp

Adres
Ugchelseweg 88
7339 CL Ugchelen

Telefoon
055 – 533 15 10

Fax
055 – 542 81 03

Wij maken gebruik van een keuzemenu:

Spoed:

keuze optie 1
Herhaalrecepten:
keuze optie 2
Assistente:
keuzeoptie 3
Telefonisch spreekuur huisarts:
keuze optie 4
Intercollegiaal overleg:
keuze optie 5

 e-mail:
info@huisartsugchelsekei.nl

Huisartsenpost
avond, nacht en weekend

0900 600 9000

NHG geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk heeft het landelijke keurmerk NHG praktijkaccreditering. Dit keurmerk staat voor: “een gerechtvaardigd vertrouwen dat uw praktijk verantwoorde zorg levert.”
Een door de NPA gekeurde praktijk voldoet aan de landelijke vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.
8 december jl. hadden wij onze jaarlijkse controle audit. Dit is een controle om te beoordelen of wij nog aan alle voorwaarden voldoen. Bij deze controle werden wederom geen afwijkingen vastgesteld.


apeldoorn-stopt-met-roken

Patientenfolder vitamine D

Praktijk Nieuws

Jaarlijkse griepvaccinatie

Iedereen van 60 jaar en ouder, of mensen met een verhoogd risico op griep, zoals mensen met longaandoeningen, hartaandoeningen, Diabetes Mellitus, nierproblemen of met een verminderde weerstand ontvangt van ons een uitnodiging voor de griepvaccinatie. Dit jaar is deze gepland op donderdagmiddag 27 oktober.

Heeft u na 8 oktober geen oproep ontvangen en denkt u dat u wel in aanmerking komt voor een griepvaccinatie, neem dan contact op met de praktijk.

moet ik naar de dokter-app